FÖRSÖKER DU NÅ EN MER HÄLSOSAM KROPPSVIKT?

MEDICINSK VIKTMINSKNING SOM FUNGERAR

Den medicinska forskningen kring viktreglering och aptit har de senaste åren gjort stora framsteg. Det finns numera mycket effektiva läkemedel för att minska och bibehålla sin vikt. I kombination med fysisk aktivitet och träning har behandlingen mycket goda resultat. 

De mest effektiva preparaten är s.k. GLP-1 analoger (semaglutid, liraglutid, dulaglutid). 
Vi använder de allra senaste och effektiva läkemedlen för viktminskning för att ge en så bra viktminskning som möjligt. 

Gör så här om du vill se om medicinsk behandling kan vara aktuell för dig:

svara på hälsofrågor 

Detta ingår:

  • Svara på hälsofrågor

  • Läkarbedömning om du har möjlighet att erbjudas behandling

Kostnadsfritt

Hälsoundersökning

Vi gör en medicinsk bedömning av din hälsa inklusive blodprovstagning. 

Detta ingår:

  • Omfattande blodprovstagning och information

  • Läkarbedömning för att se att behandlingen är lämplig

Engångskostnad 995 kr

Behandling

Om det bedöms lämpligt och medicinskt säkert erbjuds du behandling med en kombination av läkemedelsbehandling, fysisk aktivitet och hälsosam kost.  

Detta ingår:

  • Recept på effektiv läkemedelsbehandling

  • Uppföljning av läkare 

  • Råd om mat

  • Råd om träning

Kostnad 795 kr / månaden under aktiv behandling. Därefter 395 kr / månaden

Detta ingår inte:

  • Kostnad för läkemedelsbehandling (ca 1000 kr/månad)frågor och svar

Här nedan får du svar på de vanligaste frågorna kring medicinsk överviktsbehandling

vad säger forskningen?

I en stor vetenskaplig studie på semaglutid  gick patienter med övervikt eller fetma ned 14,9% av sin ursprungliga kroppsvikt på 68 veckors behandling. 

Preliminära resultat från en annan studie med 17 000 deltagare som är 45 år och äldre med övervikt och hjärtkärlsjukdom tyder på att risken för hjärtinfarkt och stroke minskar med 20 % hos personer som behandlas med semaglutid. Studien följer över 17 000 personer som är 45 år och äldre  Personerna kommer från över 40 länder.


vem kan få hjälp?

Alla mellan 18 och 70 kan fylla i hälsofrågorna och se om man är aktuell för behandling.

Vissa sjukdomar gör att man inte kan få behandling (exempelvis obehandlat högt blodtryck, diabetes typ 1 och andra vanliga sjukdomar). Graviditet, amning och att planera för att bli gravid är kontraindicerade för behandling. 

Vi tar alltid omfattande blodprover på dig innan behandling för att se att behandlingen är medicinskt säker och lämplig för dig. 

Vid ett BMI över 30 (fetma) eller 27 (övervikt) med komplikationer eller riskfaktorer kan behandling bli aktuell.  Räkna ut ditt aktuella BMI här

Du måste ha tillgång till bank-id för att få hjälp, eftersom vi använder den för säker kontakt mellan dig och oss. 

Vad ingår?

Provtagning, läkarbedömning och recept på läkemedelsbehandling, kost och träningsråd samt läkaruppföljning av behandlingen. Kostnaden för läkemedlet ingår inte, och kan variera på hur stor dos man behöver. Kostnaden för läkemedlet per månad är ca 1000 kr / månaden men kan variera. 

hur lång bindningstid har man?

Man kan avbryta abonnemanget när man vill, men måste alltid betala minst en månad i förskott. Står man på läkemedelsbehandling måste man fortsätta abonnemanget tills sista läkemedelsdosen är använd. Detta är pga att läkaransvaret för behandlingen kvarstår tills behandlingen är avslutad. 

hur sker betalning?

Betalas med kreditkort eller swish en månad i förskott. Sedan löper abonnemanget på tills man avslutar. 

Vad kostar det?

Först får du svara på hälsofrågor. En läkare gör en bedömning om medicinsk behandling kan vara aktuell för dig. Denna bedömning är kostnadsfri

Nästa steg är att ta blodprover. Detta är för att göra en bedömning av din hälsa och se om behandlingen passar dig. Blodprovstagning och läkarbedömning av dessa kostar 995 kr. Då får återkoppling av blodvärdena och hälsofrågorna. 

Om läkaren bedömer att behandlingen passar dig och är medicinskt säker kommer du bli erbjuden ett abonnemang som kostar 795 kr i månaden. Där ingår kontinuerlig uppföljning av effekt och biverkningar av läkemedlet. Ingår också råd om fysiskt aktivitet och kostråd.

När du nått ditt viktmål erbjuder vi ett underhållsabonnemang. Detta kostar 395 kr i månaden. 

Kostnaden för läkemedel ingår inte i priset. Priset för läkemedelsbehandling varierar på vilket läkemedel man får. En vanlig kostnad för läkemedelsbehandlingen är ca 1000 kr / månaden men kan variera. 

vad behöver jag ha?

Bankid innebär en trygghet för dig som patient att det bara är du som har tillgång till din information. Det innebär också en trygghet för oss att vi vet att det är du som är du. 

mättnadshormon

Modern medicinsk behandling innehåller ett hormon som påminner om kroppens eget mättnadshormon. Det utsöndras i vanliga fall från tunntarmen när man får ner mat i magen. Det gör att man blir mätt snabbare än vanliga fall och därigenom drar ner på sitt matintag, utan att vara hungrig. Medicinen gör också att magen tömmer sig långsammare och därigenom är man mätt längre. Den hjälper också till med att släppa ut insulin från bukspottkörteln och bidrar till ett jämnare blodsocker. 

medicinsk forskning

Moderna GLP-1 analoger är mycket välstuderade och i stora vetenskapliga studier har man sett viktnedgång på ca 16% av kroppsvikten per år. Om man kombinerar behandling med livstilsförändringar som hälsosammare mat och träning kan viktnedgången bli ännu större

hur länge måste jag hålla på?

Hastigheten på viktnedgången är mycket individuell men i genomsnitt ca 0.5 kg i veckan. För en del patienter räcker det med den lägsta dosen av läkemedlet medan en del måste höja. När man nått sin målvikt kan man välja att sluta med läkemedlet och försöka bibehålla sina goda vanor. Man kan också välja att fortsätta med låg dos för att minska risken att gå  upp igen. För vissa patienter kan detta bli en långvarig behandling (livslång) för att inte gå upp i vikt igen. 

varför provtagning

För att göra en grundlig förståelse av hur din hälsosituation tar vi en omfattande blodprovsanalys för att bedöma din hälsotillstånd. Det kostar 995 kr och då ingår provtagning, analys och tolkning av prover av läkare. Därefter kan vi se om medicinsk behandling för viktminskning passar dig. 

Just nu erbjuder vi provtagning i Göteborg, Stockholm, Eskilstuna, Falköping, Nyköping. Vi utökar hela tiden vårt nätverk. 


varför är jag överviktig?

Fetma är en folksjukdom och en stor del av befolkningen kämpar med övervikt. Övervikt (BMI>25) eller fetma (BMI>30) påverkar den psykiska och fysiska hälsan mycket. 

Genom historien har det varit en stor nytta att lägga på sig fett för att överleva svält. Men i vårt moderna samhälle, med kaloririk mat och minskat fysisk aktivitet, är det inte lika funktionellt. 

Fetma handlar inte om "dålig karaktär" utan är en multifaktoriell sjukdom som kräver aktiv medicinsk behandling. 

Många försöker gå ner i vikt men pga kroppens inre "vikttermostat" går man ofta upp igen efter att ha försökt banta.


minskade risker för följdsjukdomar

Med modern viktminskning och en normalisering av kroppsvikten minskar man risken för följdsjukdomar, exempelvis diabetes typ 2, hjärtsjukdom och sömnapne. 

kan man äta som vanligt?

Det som är revolutionerade med de nya preparaten är att man blir mätt snabbare. Därför är det lätt att äta färre kalorier och därigenom gå ner i vikt. Vi hjälper dig med förslag på hälsosam mat.